Front page template


Digitalis
Hosting YOUR Knowledge
De kern van Digitalis

Kennismanagement

Kennismanagement wordt door Digitalis ondersteund in het kader van de optimalisering van medicatiegebruik. Het betreft een keten van processen waarbij kennis wordt verzameld, ontwikkeld, gedeeld, toegepast en bijgesteld op basis van ervaringen. Online via slimme tools en netwerken. Meer weten?

Naar kennismanagement

Besluitvorming

Een rationele en transparante besluitvorming is gebouwd op kennisdeling. ICT gericht op farmacotherapie bevordert de samenwerking tussen artsen en apothekers.

Therapiebeleid

Richtlijnen en formularia vertalen naar de werkvloer. Doelmatigheid en veiligheid van de farmacotherapie worden verbeterd als integraal onderdeel van de individuele patiëntenzorg.

Beslissingsondersteuning

Beslissingsondersteuning is een gewaardeerd onderdeel van zorg-ICT geworden. Sluitstuk hiervan is integratie in het patiëntdossier. Zodat ook de actuele context van de patiënt meeweegt.

Medicatieveiligheid

Het medicatiegebruik neemt fors toe, net als de bijbehorende risico’s. Tegelijkertijd expanderen omvang en snelheid van de informatie-uitwisseling. Oplossing ter borging van de medicatieveiligheid: geen suggestieve alerts, maar relevante en concrete adviezen.

node.tpl.php

Relevant nieuws

Altijd op de hoogte

05 juli '19
Nieuw: Transmuraal Formularium Nijmegen

Onlangs is het Formularium Nijmegen geüpdatet, gedigitaliseerd en verbreed naar 1ste en 2de lijn en omgedoopt tot Transmuraal Formularium Nijmegen. Het TFN is beschikbaar gesteld via EVS Prescriptor.

10 mei '19
MIJN.streek formularium: eenduidig en doelmatig

Het MIJN.streek formularium leidt tot betere kwaliteit, meer veiligheid en kostenbeheersing bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Andere organisaties en regio’s tonen belangstelling voor overname van dit digitale, transmurale formularium.