nieuwsitems node template

Seminar Nier in het Vizier

woensdag, 17/08/2016

Op 15 november 2016 organiseert Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg) in samenwerking met verschillende organisaties het seminar Nier in het Vizier. Tijdens het seminar komen artsen, wetenschappers, nefrologen, apothekers en nierpatiënten aan het woord over de problemen en oplossingen rondom nierfunctieverlies. Centraal staat het belang van medicatiebewaking voor mensen met een verminderde nierfunctie en de mogelijkheden van preventie.

Geneesmiddelen & nierschade

In Nederland hebben maar liefst 1,7 miljoen mensen last van chronische nierschade (PREVEND-studie). Veel mensen met nierschade zijn hier zelf niet van op de hoogte, en bij 68% van de patiënten staat het niet juist in het patiëntendossier. Ook lab- en medicatiegegevens worden onvoldoende uitgewisseld. Dit zorgt voor onnodige ziekenhuisopnames. Een verslechtering van de nierfunctie treedt automatisch op bij het ouder worden. Sommige factoren versnellen of vertragen dit proces. Geneesmiddelen en nieren hebben een wisselwerking. Een verslechterde nierfunctie beïnvloedt de werking van geneesmiddelen en andersom kunnen geneesmiddelen de functie van de nieren verslechteren. Wanneer de nierfunctie minder dan 60% is moet hier rekening mee worden gehouden bij het voorschrijven en doseren. Bij verkeerde doseringen kan een patiënt meer last hebben van bijwerkingen en kan er toxiciteit optreden, met alle gevolgen van dien. Als de nier eenmaal niet goed genoeg meer functioneert, zijn dialyse of een donornier de enige behandelopties. Dialyseren kost in totaal 600 miljoen per jaar. Een transplantatie kost 80.000 per patiënt en 8000 per jaar daarna. Door een verouderende samenleving is de verwachting dat het aantal patiënten met nierschade alleen maar toeneemt.

Medicatiebewaking

In de zorg zijn meerdere oplossingen beschikbaar ter preventie van nierfunctieverlies en voor de uitvoering van medicatiebewaking, deze worden echter nog niet breed opgepakt. Wat is er nodig om de samenwerking op dit gebied tussen zorgverleners te faciliteren? Hoe zorgen we ervoor dat benodigde gegevens eenvoudig geregistreerd en uitgewisseld kunnen worden? Welke oplossingen zijn er om medicatiebewaking te ondersteunen? Op deze vragen hopen wij u antwoord te kunnen geven. Dit seminar is van belang voor iedereen die de medicatieveiligheid wil verhogen en de zorgkosten wil verlagen. Het is onder meer bedoeld voor beleidsmakers in de zorg, zorgverzekeraars, klinisch chemici, artsen, apothekers, nierpatiënten en IT leveranciers.

Locatie, datum en aanmelding

Seminar Nier in het Vizier, 15 november 2016. Buitenplaats Amerongen, Drostestraat 12, 3958 BK Amerongen.
Het seminar is gratis. U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier op de website van Nictiz:
Seminar Nier in het Vizier

Lees volledig artikel