nieuwsitems node template

MIJN.streek formularium: eenduidig en doelmatig

vrijdag, 10/05/2019

‘Het transmuraal MIJN.streek formularium leidt tot betere kwaliteit, meer veiligheid en kostenbeheersing bij het voorschrijven van geneesmiddelen’, aldus Jessica Vliegen, projectleider MIJN.streek formularium. De afgelopen twee jaar zijn binnen de programma’s MijnZorg en Anders Beter door de partners mooie resultaten geboekt in het omvangrijke farmacieproject MIJN.streek formularium.
Het MIJN.streek formularium is een transmuraal, digitaal naslagwerk voor gemaakte medicatie-afspraken in de regio’s Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) en Westelijke Mijnstreek (WM). Het beoogt kwalitatief hoogstaand, eenduidig en doelmatig voorschrijfgedrag te bevorderen van professionals in de eerste en tweede lijn. Het uiteindelijke doel is dat alle huisartsen en medisch specialisten voorschrijven volgens de afspraken in het MIJN.streek formularium en alle apothekers medicatie op die wijze uitgeven. Samengevat: samen, zinvol en zuinig.

Zinnige en zuinige zorg

Jessica Vliegen: 'In 2016 zijn we gestart met een verkenning. We zagen dat huisartsen, medisch specialisten en apothekers divers voorschreven en afleveren op aandoeningen. Vanuit onze ambitie voor zinnige en zuinige zorg zijn we gaan kijken hoe we meer eenduidigheid en doelmatigheid konden krijgen in het voorschrijven. We hebben gekozen voor het Asten formularium, dat door onze eigen formulariumcommissie is aangepast naar gezamenlijke afspraken tussen huisarts, apotheker en specialist. Hier deden we goede ervaringen op met onderlinge samenwerking en gezamenlijke formulariumafspraken. Zo hebben we de eerste stappen gezet naar een regionaal, transmuraal formularium en formulariumgericht voorschrijven.’

Belangstelling voor MIJN.streek groeit

‘Vanuit de projectgroep MIJN.streek formularium nemen we deel aan landelijke contractafspraken rondom formulariumgericht voorschrijven. We zitten samen met ZN, LHV en Nivel aan tafel om in 2019 nieuwe indicatoren te ontwikkelen voor het meten van formulariumgericht voorschrijven in 2020 en 2021’, vertelt Vliegen. Het MIJN.streek formularium krijgt steeds meer bekendheid bij andere organisaties en in andere regio’s. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen, POZOB en ZIO is belangstelling getoond voor het MIJN.streek formularium.

Meer info:
Lees volledig artikel