support node template

Het huidige gezondheidszorgsysteem krijgt in toenemende mate te maken met problemen rond bijwerkingen, therapie-ontrouw, een groeiend aantal medicatie-incidenten en ontoereikende communicatie tussen eerste- en tweedelijns zorgverlening. Bovendien rijzen de kosten van medicatie de pan uit. Medicatie-optimalisatie is het antwoord.

Het komt voort uit medicatiemanagement, een al langer bekend concept dat het hele proces omvat waarbij medicijnen worden geselecteerd, aangeschaft, afgeleverd, voorgeschreven en geëvalueerd om de bijdrage aan de productie van bekende en gewenste resultaten van patientenzorg te optimaliseren.

Een eenvoudiger manier van denken over medicatiemanagement is ‘ervoor zorgen dat mensen op de best mogelijke manier gebruik kunnen maken van medicijnen’. In andere woorden: medicatie-optimalisatie is ‘een op de persoon gerichte benadering van veilig en effectief medicijngebruik om de beste resultaten met hun medicijnen te bereiken'.

Medicatie-optimalisatie richt zich bij patiënten op het maximeren van de voordelen uit behandeltherapieën door innovatieve, door technologie ondersteunde oplossingen voortkomend uit intra-professionele en -sectorale systeemverandering. De essentie van Digitalis is kennismanagement, door de inzet van producten en diensten als STEPSelect, Clinical Rules en Prescriptor. Bij voorkeur alle onderling gekoppeld om zo elk aspect van medicatie-optimalisatie krachtig te stimuleren.